Sodíkové výbojky se vyrábí v provedení nízkotlakém a vysokotlakém. Nízkotlaké zdroje vyzařují velmi intenzivní oranžové světlo a jsou pro běžné svícení prakticky nepoužitelné. Mají velmi nízký index podání barev, což v praxi znamená, že se osvětlené předměty jeví v různých odstínech šedé barvy, kromě povrchu předmětů zbarvených do oranžova a žluta. Pro lidské oko to znamená naprosto nevěrohodný obraz. Jejich velkou předností je však výjimečná schopnost prorazit mlhavý opar a proto jsou výhodné jako světla do mlhy v některých exponovaných úsecích silničního provozu, např. v tunelech, v nepřehledných křižovatkách a zatáčkách. Kromě nasazování na vyhrazené dopravní uzly se uplatní i v měřicí technice při provádění spektrální analýzy některých prvků a chemických sloučenin.

venkovní lucerna s výbojkou

Vysokotlaké sodíkové výbojky

Vysoký tlak sodíkových par je dodnes primární záležitostí z hlediska uplatnění osvětlovacích zdrojů v exteriéru. Dosud nebyl výkon těchto zdrojů světla překonán a v pouličních lampách se s těmito výbojkami setkáte v každém městě a ve většině obcí. Výhodou je velký rozsah pokrytí umělým světlem prakticky celé ulice včetně chodníků, a to při relativně dlouhých odstupech jednotlivých stožárů lamp. Tím také přispívají k větší bezpečnosti a k lepší orientaci ve venkovním prostředí, i když není legislativně stanoveno, že musí mít každá obec povinně instalované veřejné osvětlení. Na počátku 80. let minulého století také zdaleka všechny obce nebyly tímto „standardem“ vybaveny.
pouliční osvětlení v zimě

Tato technologie provází lidstvo již necelých šedesát let, poprvé jsme se s nimi mohli setkat v Praze, kde začaly nahrazovat rtuťové výbojky s nazelenalým světlem. Dnes je žlutavý odstín sodíkových lamp součástí koloritu našeho života a připadá nám natolik vžitý, podobně jako svit klasických žárovek s wolframovým vláknem.