Brexit je neologismus, který vznikl spojením anglických slov Britain a exit. Jedná se o proces vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Zahájen byl 23. června 2016, kdy se konalo referendum. Těsně v něm zvítězila možnost „odejít“, a tak byl zahájen proces, jenž měl skončit 29. března 2019 vystoupením UK z EU. Vyjednaná dohoda ale nebyla britským parlamentem schválena, a tak byl proveden odklad na 31. října 2019.
Při pohledu na situaci na britských ostrovech se nabízí otázka, jestli i v České republice neexistuje riziko tzv. Czexitu – tedy našeho odchodu z EU. Tato otázka není tak nesmyslná, jak by se na první pohled mohlo zdát. Podle průzkumů jsme jednou ze zemí s nejmenší oblibou Unie a již nyní jsou slyšet hlasy volající po odchodu – z parlamentních stran se jedná převážně o SPD.
modrá Vlajka EU
Česká republika vstoupila do EU 1. května 2004, spolu s dalšími devíti zeměmi. Přijali jsme při tom závazek přijmout euro, což mnohým kritikům integrace vadí. Jak to tedy dopadne – vystoupíme taky?
Možná vás teď zklamu, ale nemám před sebou křišťálovou kouli a nedokážu tedy věštit budoucnost. Pravdou je, že nikdo neví. Přesto se můžeme zamyslet nad možnými scénáři. Z dlouhodobého hlediska jsou jen dva – EU zanikne rozpadem, nebo z ní vznikne jeden stát. Každému je totiž jasné, že současný stav je nestabilní a nevydrží déle než pár desítek let.
Vlajka EU
Pokud vznikne evropský „superstát“, byli bychom jím, pokud bychom odešli, obklopeni, stejně jako je dnes Švýcarsko obklopeno státy EU. Naše situace je ale od situace Švýcarska odlišná. Těžko říct, jestli by nám odloučení prospělo. Buď by odrazoval zahraniční investory, nebo by je naopak mohlo přitahovat, pokud by u nás byly například lepší daňové podmínky.
V případě rozpadu EU zbývá jen otázka, kdy odejdeme – jestli mezi prvními, nebo až mezi posledními. Vzhledem k našemu silnému ekonomickému napojení na Německo předpokládám, že odejdeme, až když odejde Německo. Je to ale ve hvězdách, třeba i u nás rozhodne těsný výsledek referenda.