UvÄ›domujete si také, že výlet už dávno nepatří mezi vrcholy Å¡kolních Äi mimoÅ¡kolních aktivit? To máte: návÅ¡tÄ›vy v partnerské Å¡kole, jazykové výjezdy do zahraniÄí, nejrozmanitÄ›jší formy výuky v přírodÄ›, třídní a Å¡kolní projekty, které žáci zpracovávají mimo Å¡kolní budovu, sportovní kurzy, nejrůznÄ›jší pÅ™edmÄ›tové poznávací exkurze, a tak bych mohla pokraÄovat dál a dál. Žáci se mnohdy na výlet již ani netěší, nepociÅ¥ují v nÄ›m svobodu, nýbrž povinnost. Ti starší mají dokonce tendenci ho bojkotovat.

Vyzkoušejte to jinak

Proto už je možná naÄase, pokusit se ke Å¡kolním výletům pÅ™istupovat nÄ›jak jinak, modernÄ›ji a efektivnÄ›ji, než jsme byli doposud zvyklí. Jednou z takových možností je svěřit jeho organizaci a plánování agentuÅ™e nebo klidnÄ› i jednotlivcům, kteří se touto problematikou zabývají takzvanÄ› na plný úvazek, která je živí. PÄ›kné Å¡kolní výlety, které v každém případÄ› zaujmou, pÅ™ipravuje spoleÄnost RIKITAN. Jsou cenovÄ› pÅ™ijatelné, zajímavÄ› pojaté a komponované, do detailu propracované. Co více si přát?