Vozidla nebo třeba stavební stroje mají tu výhodu, že když jsou v rukou podnikatelů, mohou těmto přinášet klidně i obstojné zisky. S jejich odpovídajícím využitím se dá přijít i k docela slušným penězům.

Jenže stejně tak může totéž představovat i nemalé ztráty, které mohou být zaviňovány právě liknavostí nebo dokonce přímo nezákonnou činností zaměstnanců, jimž je taková technika dána kvůli plnění jejich pracovních povinností k dispozici.

cisterna na stavbě

Zkrátka a dobře se dá uvedená technika používat k vydělávání pro firmu, ale může se lehce stát i zdrojem neoprávněných příjmů její posádky a obsluhy, pokud tuto nikdo nekontroluje. A jistě mi dáte za pravdu, že kontrola je tu velice obtížná, protože se podobná vozidla a stroje přemísťují tam, kde jich je zrovna zapotřebí, a žádný šéf se nemůže rozkrájet a být vždy všude, kde se tento jeho majetek nachází.

A když se šéf nedívá, je to vlastně do značné míry jenom na zaměstnancích. Jen na těch v tu chvíli záleží, bude-li svědomitě odváděna práce, jež má být odvedena, nebo se tu bude taková technika zneužívat k nekalým činnostem, bude se tu rozkrádat to, co se jenom ukrást dá, a podobně.

cisterna Shell

A protože na zaměstnance není nikdy spoleh, protože tito si na účet svého zaměstnavatele přilepší rádi při jakékoliv příležitosti, určitě se hodí satelitní sledování takových vozidel a strojů. Díky tomu totiž každý majitel uvedené techniky nebo jím pověřená osoba kdykoliv hravě zjistí, co se kde děje, zda se pracuje tak, jak se pracovat má, zda se tajně melouchaří, přikrádá nebo lenoší. To vše tento sledovací systém dokáže.

A tím se logicky dá předejít mnoha i nemalým škodám. Protože znáte to – kdo podnikne černou jízdu služebním vozidlem, kdo bude lenošit nebo krást pohonné hmoty či další firemní majetek, když ví, že se šéf dívá, byť jenom přes internet? Nikdo, kdo má všech pět pohromadě.